omläggning

omläggning
s (-en, -ar)

Clue 9 Svensk Ordbok. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • diska kontrakt — v EKON beräkna nuvärdet av återstående betalningar när ett kontrakt bryts t.ex. vid förtida omläggning av ett lån med bunden ränta …   Clue 9 Svensk Ordbok

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”